Andrzej

Andrzej Bero garncarstwem zajmuje się od 1990 roku.
Ukończył UniwersFotor_14792132158763ytet Ludowy w Turnie w klasie ceramiki. Związał się potem z jedną z najstarszych grup ceramicznych w Polsce – Stowarzyszeniem KERAMOS. Do czasu otwarcia własnej pracowni w 2008 roku współprowadził pracownię KERAMOSU na Żoliborzu. Przez ponad 10 lat pracował jako terapeuta manualny w pracowni ceramicznej ośrodka dla dzieci niewidomych.

Budował piece opalane drewnem i ogrzewane gazem piece raku.
Zajmuje się głównie ceramiką użytkową.

Uczestnik wielu plenerów ceramicznych i wystaw w Polsce i za granicą.
Strona Andrzeja: CeramikaBero

W Świetlicy Matejki Andrzej prowadzi zajęcia:
Dla dorosłych i młodzieży:
                  Ceramika od podstaw