Cubetto

Cubetto – programuję, współpracuję i świat opanowuję

 

Prowadząca: Anna Dołęgowska-Kowalska

Główne cele realizowane poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem robota Cubetto

  1. Nauczenie podstaw programowania, w tym rozwój umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  2. Rozwój umiejętności współpracy i kreatywności.
  3. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu różnych środowisk i kultur, np. Ocean, Antyczny Egipt, Kosmos.
  4. Dobra zabawa, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Grupa docelowa

Dzieci w wieku przedszkolnym, najlepiej 4-6 latki, które potrafią mówić, liczyć do 10, rozpoznają strony prawo-lewo i coraz lepiej radzą sobie z myśleniem przyczynowo – skutkowym. Zajęcia prowadzone będą w formie zamkniętej grupy dzieci. Ważne, aby była to jedna grupa, która uczestniczy w kolejnych zajęciach ponieważ stopień trudności będzie stopniowo wzrastał.

Ilość, częstość i długość trwania zajęć

Kurs obejmuje 8 spotkań. Zajęcia dla jednej grupy odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę zegarową.

Przebieg warsztatów

Każde z zajęć będzie miało formę zamkniętego warsztatu o tej samej strukturze, ale odmiennej fabule i wzrastającym stopniu trudności.

Dzieci po przywitaniu się z robotem i wspólnym rozłożeniu mapy, po której Cubetto będzie danego dnia podróżował, robią krótką wymianę wiedzy, jaką mają w zakresie danego środowiska/kultury
(np. Kosmos, Ocean, Egipt, miasto). Następnie przystępują do realizacji ćwiczeń, przygotowanych przez prowadzącego. Programują trasę robota poprzez układanie sekwencji kolorowych klocków na specjalnej desce, a kiedy robot dotrze w określone miejsce na mapie, dzieci mają do wykonania zadanie zespołowe, związane z miejscem po którym podróżują (np. zbudowanie jak najwyższej piramidy z dostępnych materiałów albo odnalezienie wszystkich ukrytych w sali rakiet kosmicznych). Aby rozbudzić kreatywność dzieci, robot może występować w różnych przebraniach/akcesoriach, nawiązujących do miejsca, po którym podróżujeJ Aby uczyć rozwiązywania problemów, będziemy się przyglądać i doświadczać w jak różny sposób Cubetto może dotrzeć w to samo miejsce (np. trasa najkrótsza, najdłuższa z wykorzystaniem dostępnych klocków, z wykorzystaniem pętli i klawisza funkcyjnego, itp.)

Aby zobaczyć jak wygląda Cubetto i jakie ma możliwości, kliknij tu: https://forbot.pl/blog/cubetto-nauka-programowania-przez-zabawe-id14516 i/lub tu: https://www.primotoys.com/

Osoba prowadząca

portret

Anna Dołęgowska-Kowalska – z wykształcenia psycholog, z doświadczenia mama 2 córek oraz trener, coach i konsultant HR. Ukończyła kurs NVC, kurs terapii metodą TSR, studium treningu interpersonalnego i psychoedukacji oraz studia podyplomowe z coachingu profesjonalnego i zarządzania ludźmi w firmie. Współpracuje z Zielonym Przedszkolem w Folwarku Bródno w zakresie przygotowania nauczycieli do pracy w podejściu NVC. Bardzo lubi i widzi głęboki sens w budowaniu w dzieciach wiary we własne możliwości, rozbudzaniu ich pasji i kreatywności. Z doświadczenia w środowisku biznesowym wie, że logiczne i analityczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów i współpracy są kluczowe do osiągnięcia sukcesu i poradzenia sobie w każdej sytuacji.

Kontakt i zapisy:
Anna Dołęgowska-Kowalska
Email:anna.dk.kowalska@gmail.com
Nr tel.: 512-392-927


Formularz zapisów na zajęcia Cubetto

 

Advertisements