Drama

Prowadząca: Grażyna Kopeć

Co to jest ta Drama? I co ona właściwie robi? Jak działa? Czy to jest Teatr?
To przede wszystkim dobra zabawa. Wspiera poczucie własnej wartości. Ćwiczy kreatywność dzieci oraz zachęca je do samodzielnego, odważnego myślenia. Ośmiela, oraz buduje pewności siebie poprzez spontaniczne działania zespołowe, kilkuosobowe i indywidualne, pamiętając o docenianiu każdej, nawet najmniejszej formy udziału w zabawie na wszystkich jej szczeblach. Wyzwala spontaniczność, poprzez narzucone szybkie tempo i wartkość akcji.
Zaprasza dzieci do twórczego myślenia, burzy mózgów, ale też do uruchomienia ciała, jako narzędzia pracy teatralno – dramowej
Wykorzystuje improwizacje i język teatru jako środki wypowiedzi i narzędzia służące zabawie.
Daje możliwość pracy w grupie i współpracy.


Formularz zapisów na zajęcia z Dramy