Zajęcia artystyczne ‘przy sztalugach’

Profesjonalne lekcje sztuk pięknych skierowane dla starszych dzieci, które chcą rozwijać swój talent artystyczny. Na zajęciach młodzi artyści będą poznawać różne techniki sztuk plastycznych: szkic, akwarela, tusz, malarstwo olejne i akrylowe itp. Nauczą się pracować przy sztalugach i z różnymi narzędziami. Dzieci poznają pojęcia plastyczne: światłocień, kompozycja, perspektywa, barwa, walor itd. Młodzi artyści będą mieli okazję pracować z modelem, martwą naturą oraz w plenerze. Wiedza oraz umiejętności zdobyte na naszych zajęciach będą doskonałą bazą do dalszego kształcenia w kierunku artystycznym. Nacisk kładziemy na naturalną potrzebę wyrażania siebie przez sztukę, w spokojnej, radosnej atmosferze i z pełnym wsparciem i akceptacją w podążaniu własną twórczą drogą.

Grupa: czwartek, 18:45-20:15, 10-14 lat

Koszt zajęć: 130 zł miesięcznie